Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

JLV Process s.r.o. IČO 06403468, se sídlem Chudenická 1059/30, Praha 10 Hostivař provozuje webovou stránku hyponabidka.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat
na tel. čísle 720 029 255 nebo na e-mail: info@hyponabidka.cz.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a
GDPR, a tedy že:
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon a jméno nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
(např. zasílání informací dle zvoleného charakteru)
● vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme,
abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail, jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláte tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to do dovolání, odhlášení se od mailu od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat zasláním “NESOUHLASÍM” na mail info@hyponabidka.cz.
● pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
● fotografická dokumentace – účel zpracování po vzájemné dohodě za účelem prezentace služeb, referencí aj. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu mohu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
Facebook
Google
účetní firma.
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@hyponabidka.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami
zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a doložíme ve lhůtě 60 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 60 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od sebe / ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 60 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na
základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v
každém zaslaném e-mailu či zasláním mailu na adresu info@hyponabidka.cz, do jehož předmětu napíšete “ne”.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši případní spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí ochranu osobních údajů kterou naleznete níže.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY platné do 24.5.2018

1. Úvod

 • 1.1 Společnost JLV Process s.r.o., IČ 064 03 468, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, je provozovatelem portálu hyponabidka.cz. Služby poskytuje za níže uvedených podmínek. Portál hyponabidka.cz a služby s ním související slouží ke zprostředkování obchodních příležitostí, zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce mezi stranou Uživatelem a Poradcem.
 • 1.2 Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od Uživatele většinou s cílem získat obecné i detailní informace většinou ohledně financování nemovitostí. Požadavek je možné odeslat elektronicky formulářem, nebo telefonicky, či e-mailem. Na základě obdržených informací je klient kontaktován Poradcem, jehož úkolem je pro Uživatele získat nejlepší možný produkt na trhu.
 • 1.3 Společnost JLV Process s.r.o. spolupracuje s vybranými Poradci zabývajícími se finančním poradenstvím, zejména však specializujícími se na oblast financování nemovitostí na území České republiky. Těmito poradci mohou být společnosti nebo jednotlivé osoby podnikající v oblasti finančního poradenství s oprávněním zprostředkovávat spotřebitelské úvěry (hypotéky) dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, v platném znění. Všechny spolupracující subjekty jsou držitelé potřebných licencí pro zprostředkovatelskou činnost a jsou registrovány u České národní banky.

2 Vymezení pojmů

 • 2.1 Provozovatel:
  Společnost JLV Process s.r.o., IČ 064 03 468, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze.
 • 2.2 Uživatel:
  Zájemce, klient a jakákoliv jiná osoba využívající služby na Portálu Provozovatele.
 • 2.3 Portál:
  Webové rozhraní, které je uživateli zpřístupněno na internetové adrese www.hyponabidka.cz. Toto rozhraní je způsobilé ke shromažďování nabídek a jednotlivých kontaktů; ke srovnání nabídky a poptávky v oblasti hypotéčních úvěrů; úvěrů ze stavebního spoření a obdobných finančních služeb, jsou-li Uživatelem vysloveně vyžádány.
 • 2.4 Poradce:
  Zvláštní uživatel Portálu, většinou Hypoteční poradce, který využívá služeb Portálu k získávání obchodních kontaktů na běžné uživatele za účelem nabídky k uzavření smluv – hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření či obdobných finančních služeb. Fyzická osoba s oprávněním zprostředkovávat spotřebitelské úvěry dle pravidel ČNB.
 • 2.5 Uživatel portálu:
  Koncový klient, poptávající informace o hypotečním úvěru, nebo žádající o propojení s hypotečním poradcem; který své údaje poskytl sám prostřednictvím Portálu.
 • 2.6 Hypotéka:
  Hypoteční úvěr (spotřebitelský úvěr) nebo úvěr ze stavebního spoření, případně jiný vyžadovaný finanční produkt, o kterém poskytuje bližší informace příslušný Poradce specializující se na oblast hypotečních úvěrů (spotřebitelských úvěrů) či dle cílové poptávky je zvolen Poradce. Poradce se vždy snaží najít nejvýhodnější produkt pro klienta.
 • 2.7 Poptávka:
  Strukturovaný požadavek uživatele, vytvořený prostřednictvím Portálu za účelem získání nejvýhodnější nabídky; spočívající s následným navázáním spolupráce s Poradcem v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření a obdobných finančních služeb.
 • 2.8 Nabídka:
  Osobní/telefonický/písemný kontakt Poradce za účelem bližších informací o uživateli a následné navázání spolupráce v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření a obdobných finančních služeb s cílem vytvořit nejvýhodnější koncovou nabídku pro uživatele.
 • 2.9 Registrace:
  Elektronická registrace spočívající ve vyplnění a odeslání registračního formuláře, s vyplnění kontaktních údajů a udělení souhlasu s VOP ze strany Běžného uživatele.

3 Účel Portálu

 • 3.1 Účelem Portálu je na straně jedné sdružovat kvalitní vybrané Poradce a propojovat se tak s Uživateli. Účelem i cílem vzájemné spolupráce je zprostředkovat nejvýhodnější nabídku produktu na trhu pro koncového Uživatele zdarma.

4 Registrace Uživatele

 • 4.1 Uživatel zadá do formuláře dostupného na Portálu podstatné údaje pro orientační srovnání hypoték či pro získání nejvýhodnější nabídky na trhu na základě jím zadaných parametrů. Vyjádření Souhlasu s VOP je nezbytnou podmínkou, pokud chce klient využít formulář. Uživatel má také možnost kontaktovat Poradce telefonicky a e-mailem.

5 Pravidla poskytování služeb

 • 5.1 Veškeré informace publikované na tomto webu jsou určeny výhradně k informativním účelům a jsou nezávazné. Provozovatel neodpovídá za veškerý text, obrázky a další obsah vkládaný Uživatelem. Uživatel svojí registrací vyjadřuje svůj zájem o navázání spolupráce s Poradcem s cílem získat co nejvýhodnější nabídku, kterou, pokud se obě strany dohodnou, společně s Poradcem ve vybrané bance uzavře. Uživatel Poradci ani Portálu za služby neplatí, jelikož jsou zdarma.

6 Odpovědnost provozovatele

 • 6.1 Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů v souvislosti s využíváním služeb Portálu, ani za způsob jeho užívání. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití těchto služeb Uživateli a Poradci. Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé Uživatelům či třetím osobám v důsledku užívání či naopak nemožnosti využívání služeb Portálu nebo v souvislosti s nimi. Provozovatel neodpovídá za plnění povinností v rámci závazků vzniklých mezi Uživateli a Poradci. Uživatel také bere na vědomí, že Provozovatel objektivně nemůže zaručit stoprocentní funkčnost ani bezchybnost fungování služeb Portálu, a to s ohledem na technickou náročnost procesů, které v rámci Portálu probíhají.

7 Ceny a poplatky

 • 7.1 Využívání všech služeb Portálu Uživatelem je zdarma.

8 Uživatel prohlašuje a bere na vědomí, že:

 • 8.1 Souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely Portálu hyponabidka.cz: jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, (dále jen „osobní údaje“).
 • 8.2 Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem a s případným předáním těchto údajů Poradcům.
 • 8.3 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 • 8.4 Uživatel potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 8.5 Uživatel dále bere na vědomí, že údaje, které poskytl, nebudou šířeny jiným subjektům nesouvisejícím s portálem hyponabidka.cz

9 Závěrečná ustanovení

 • 9.1 Tyto VOP, jakož i práva a povinnosti zde neuvedené se řídí dle platných a účinných zákonů České republiky zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů.
 • 9.2 Pro komunikaci související s provozem portálu, poptávku a další dotazy je nutné využít primárně e-mail info@hyponabidka.cz.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 4.9.2017.